Test: Har jag riklig mens?

Riklig mens behöver inte vara ett tecken på att någonting är fel men kan ha stor påverkan på dig både fysiskt, psykiskt och i ditt sociala liv. I vissa fall kan du få hjälp för att lindra symptom vid riklig mens och ibland är riklig mens något som en läkare behöver undersöka ytterligare.

Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 5 december 2017

Fråga 1 av 10
Behöver du använda dubbla mensskydd (till exempel tampong och binda) för att undvika att det läcker?