Här är resultaten av LMVs granskning av Natural Cycles

Preventivmedelsappen Natural Cycles har fått kritik efter ett ökat antal kvinnor sökt vård för oönskade graviditeter, trots att de använt appen. Nu är Läkemedelsverkets granskning av appen klar och de har begärt korrigeringar av tillverkaren.


Det var i januari i år som Läkemedelsverket påbörjade sin granskning av preventivmedelsappen Natural Cycles. Detta efter att 37 kvinnor sökt vård för oönskade graviditeter vid en abortmottagning i Stockholm, trots att de använt appen. I augusti hade siffran stigit till 182 oönskade graviditeter kopplat till användning av Natural Cycles.

Appen har under året fått kritik då den måste användas väldigt noggrant för att fungera som preventivmedel. Tillverkarna av appen har gjort studier som visar att vid ”perfekt” användning ger appen 99% skydd mot graviditet medan bland ”typiska användare” blir 7 av 100 kvinnor gravida under ett års användande. Detta motsvarar skyddet man får av till exempel p-piller.

Läkemedelsverket har i sin granskning gått igenom månatliga rapporter från tillverkaren som visar antalet oönskade graviditeter bland användare. Resultaten visar att antalet oönskade graviditeter legat på en stabil nivå och stämmer överens med företagets egna siffror, närmare bestämt en felfrekvens på 6,9 procent.

Läkemedelsverket har dock begärt att tillverkarna av appen förtydligar risken för oönskad graviditet i bruksanvisning för appen och att det är direkt synligt i appen vid användning. Natural Cycles har gjort dessa ändringar, presenterat dem för Läkemedelsverket och myndigheten har godkänt ändringarna. Därmed är Läkemedelsverkets granskning avslutad.

Så fungerar appen

Natural Cycles ämnar hjälpa kvinnor hålla koll på fertila perioder under menstruationscykeln genom att användaren mäter sin kroppstemperatur varje dag och registrerar det i appen. Kroppstemperatur ger en indikation på när användaren har ägglossning och appen kan därmed visa ”röda” och ”gröna” dagar motsvarande fertila och icke-fertila dagar. Under ”röda” dagar behöver användaren ta hjälp av andra preventivmedel, som kondom, för att undvika att bli gravid.

Kritik mot appen har till exempel menat att appen är bättre lämpad att hjälpa kvinnor som VILL bli gravida, genom att visa när man är fertil under menstruationscykeln. Dessutom att unga användare hellre ska ta hjälp av andra preventivmedel som kondom för att undvika graviditet.