En Italiensk studie har visat att ekologiska tamponger kan ge upphov till mindre underlivsproblem än icke ekologiska.