Läkemedelsverket: inga biverkningar av spiral

Efter ett ökat antal anmälningar om oväntade biverkningar från kopparspiral har Läkemedelsverket gjort en utredningar av preventivmedlet. Resultaten får Läkemedelsverket att avfärda koppling till kopparspiralen.


Kopparspiral är ett preventivmedel som använts sedan 1970-talet i Sverige. Enbart mellan 2013 och 2017 såldes omkring 40 000. Men under samma period kom det inte runt 100 anmälningar till Läkemedelsverket om oväntade biverkningar.

Under 2017 ökade antalet anmälningar till över 700. Biverkningar som rapporterades var till exempel yrsel, huvudvärk, akne, sömnproblem, håravfall, hjärtklappning, ångest och oroskänslor. Det relativt stora antalet anmälningar förorsakade Läkemedelsverket att utreda preventivmedlet.

Nu är utredningen klar och resultaten får Läkemedelsverket att avfärda en koppling mellan biverkningarna och kopparspiral. Läkemedelsverket skriver på deras hemsida:

”allmänna symptom av försämrat välbefinnande (trötthet, onormal känsla, stress), psykiska symptom (depression, ångest) eller symptom associerade med hormonella svängningar i menstruationscykeln (premenstruellt syndrom) osannolikt härrör från användningen.”

– Vi har inte kunnat hitta att det finns något samband eller någon koppling när det gäller inrapporterade allmänna symptomen som inte redan är kända negativa effekter vid användning av kopparspiral, som mensvärk och ökade blödningar, säger Ewa-Lena Hartman, gruppchef vid Läkemedelsverket till SVT Nyheter.

Läkemedelsverket betonar bland annat att det behövs bättre information till kvinnor som väljer kopparspiral om förväntade biverkningar. De som märker av symptom rekommenderas kontakta sin läkare för att diskutera om de ska fortsätta använda kopparspiral eller pröva annat preventivmedel.