Test: Har jag riklig mens?

Riklig mens behöver inte vara ett tecken på att någonting är fel men kan ha stor påverkan på dig både fysiskt, psykiskt och i ditt sociala liv. I vissa fall kan du få hjälp för att lindra symptom vid riklig mens och ibland är riklig mens något som en läkare behöver undersöka ytterligare.


Fråga 2 av 10
Behöver du ofta stiga upp på natten för att byta mensskydd?